Процена на загрозеноста на Општина Карпош од природни непогоди и други несреќи

 

 

           

 

             Целосната Процена можете да ја погледнете на следниот ЛИНК