ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕ НА ОПШТИНА КАРПОШ

 

 

                         Целосниот план за заштита и спасување можете да го погледнете на следниов ЛИНК